Fruit

Kokosnoot

 

De kokosnoot, ook bekend als 'klapper', wat een vernederlandsing is van het Indische 'kelapa', is eigenlijk geen noot maar een steenvrucht, waarvan het mesocarp niet vlezig maar vezelig is. Daarbinnen zit het harde endocarp, dat het zaad omgeeft met drie duidelijk zichtbare kiemopeningen. Bij de kieming komt de kiem door een van deze openingen naar buiten. De drie kiemopeningen zijn de overblijfselen van de in aanleg uit drie vruchtbladen bestaande vrucht.

Bron : wikipedia - meer informatie op deze site


Aantal maal bekeken : 9963

beschikbare recepten