Niet-Alcoholische dranken

Water

 

Onder drinkwater wordt water verstaan dat geschikt is voor menselijke consumptie. Hiermee wordt meestal leidingwater bedoeld. Leidingwater kan worden onderverdeeld in drinkwater, het water dat we inderdaad drinken, warm tapwater en huishoudwater. Drinkwater komt in de meeste huizen uit de kraan. In verreweg de meeste huizen wordt dit zelfde water ook gebruikt om bijvoorbeeld mee te douchen of om het toilet mee door te spoelen. Gezuiverd door het waterleidingbedrijf is de waterkwaliteit zo goed dat het voor consumptie geschikt is.

Bron : wikipedia - meer informatie op deze site


Aantal maal bekeken : 11075

beschikbare recepten