Vis en Schaaldieren

Scampi

 

Garnalen zijn kleine kreeftachtigen uit de infraorde Caridea. Zowel in zout als in zoet water komen garnalensoorten voor, maar de meeste soorten leven in zee. Garnalen leven het liefst op een zandbodem waarin ze zich kunnen ingraven om zich te beschermen tegen predatoren.

Er zijn circa 2000 soorten garnalen, zowel in tropische, subtropische als koude wateren. In het algemeen worden garnalen groter naarmate het water waarin ze leven warmer is. Garnalen eten allerlei dierlijke en plantaardige resten.

De bekendste garnaal is de grijze of Noordzeegarnaal (Crangon crangon). Zij leven vooral 's zomers dicht onder de kust. In de winter trekken ze naar dieper water. Noordzeegarnalen zijn vooral 's nachts actief.

Het woord garnaal wordt vaak gebruikt voor andere kreeftachtigen die niet tot de infraorde Caridea behoren. Zo zijn gamba's geen echte garnalen omdat ze een andere (boomvormig vertakte) kieuwstructuur hebben, dan de echte garnalen, die een plaatvormige kieuwstructuur bezitten.

Bron : wikipedia - meer informatie op deze site


Aantal maal bekeken : 11137

beschikbare recepten