Vis en Schaaldieren

Paling - Aal

 

 

Wat is een paling?

 

De paling of aal (Anguilla anguilla) is een katadrome vis met een slangachtig lichaam.

 

De termen aal en paling zijn in wezen een synoniem, maar in sommige streken wordt er een onderscheid gemaakt tussen de twee. Men spreekt steeds van aal, behalve als het geslachtsrijpe dieren betreft die naar zee trekken, deze noemt men paling.

 

Een overzicht

 

Het leven van de paling begint in de Sargassozee, een deel van de Atlantische oceaan ten zuiden van de Bermuda eilanden, op 4000 km afstand van Europa. De palingen zwemmen in de bovenste waterlagen met de golfstroom mee en zijn drie jaar onderweg voordat zij de Europese kustwateren bereiken.

 


Aantal maal bekeken : 9976

beschikbare recepten